30. prosinca 2016.

Ideje za Novu Godinu

10 novih ideja za Novu Godinu

Obožavamo sitne intervencije koje u prostor unose svježinu pa Vam sa Novom godinom donosimo nove ideje koje u 2015. možete isprobati u svom domu.

01. Unesite boje na neočekivan način

01_boja102_boja2

02. Iskoristite svaki centimetar visine

03_visina104_visina2

03. Naglasite vrata

05_vrata106_vrata2

04. Prebojajte dosadne slike

07_slike108_slike2

05. Odbacite ravne linije

09_ravna linija1

10_ravna linija2

06. Objesite neobične stvari na zid

11_na zidu3

13_na zidu112_na zidu2

07. Zaljuljali se

14_zaljulali-se115_zaljulali-se3

08. Premjestili tepih na zid

17_tepih-na-zidu216_tepih-na-zidu1

09. Otvorili novi prozor

18_prozor1

19_prozor2

10. Objesili granu

20_grana121_grana2

 

 

Izvor: dekorum.hr